Gtffltou&t fVojekt Duimelot 20.9.14 KINDEROPVANG, HOE LANG NOG VOOR HET GEHOON IS Vroeger* hoorde moeder thuis. Vader verdiende de kost. Het moederschap begon met de huwelijksdag. De vrouw ruilde haar baan buitenshuis voor het huisvrouwschap binnenshuis. Zo hoorde dat. Het systeem wa3 simpel. De werkelijkheid niet altijd. Tegenwoordig zijn de normen wat soepeler geworden. Het moederschap begint niet meer op de trouwdag. Kinderen krijgen is een eigen keuze, het is echter niet voorspelbaar of de opvoeding van de kinderen probleemloos zal verlopen. Moederschap met baan of studie worden veel vaker gecombineerd. Heel wat minder simpel. En nog lang niet voor iedereen een haalbare werkelijkheid. De Stichting Kinderdagverblijf Duimelot te Venray vindt het be langrijk dat ouders kunnen kiezen voor een vorm van kinderopvang die voor hun situatie het beste is. Ouders kunnen bij Duimelot kiezen voor een plaats op het kinderdagverblijf of deelname aan het gastouderprojekt. Het kinderdagverblijf biedt regelmatig dagopvang in groepsverband door geschoolde groepsleidsters. Er kunnen kinderen van 0 tot 4 jaar terecht waarvan de ouders werken, problemen hebben met de opvoeding, gescheiden, alleenstaand of studerend zijn. Voor deze mensen is de Peuterspeelzaal of niet voldoende wat openingstijden betreft öf de begeleiding kan door de grote groepen die men vaak noodgedwongen is te formeren, niet optimaal gebeuren. Het gastouderprojekt biedt regelmatige of onregelmatige opvang in gezinsverband door gastouders. Er wordt een gastgezin gezocht voor kinderen van 0 tot 12 jaar waarvan de ouders werken, een cursus volgen, studeren, ziek zijn, speelkameraadjes voor hun eigen kind zoeken of graag de opvoeding van hun klnd(eren) willen delen met een ander. Het gastouderprojekt is werkzaam in de regio noordelijk Noord-Limburg Wilt u meer informatie, bel gerust Vraag naar Marianne of Liaette, tel. 04780-87110 Duimelot, Beukenlaan 6, 5802 CK Venray.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 15