Wat gaat Leunen nu doen met deze vergulde trofee Zeker de 20.9.13 eerste Jaren zal deze aanwezig moeten zijn ala het Veulen op bezoek komt. Ik weet zeker dat het Veulen dat zeer op prijs zal stellen. Voor Leunen zal het steeds een inspiratiebron zijn, om zich met het Veulen te blijven meten op zo'n ludieke manier. Dit bevordert het goede buurmanschap. Ze hebben elkaar nodig om op zo'n manier echt carnaval te kunnen vieren. En dan zijn er nog mensen die durven beweren dat er op de kerk dorpen nooit iets te doen is In de hele omgeving is zo'n weder zijdse grap niet uitgehaald. Duidelijk komt hier het Duitse spreek woord weer tot uitdrukking "Wass sich liebt, daas neckt sich BOERENJAN. CARNAVALSVERENIGING 'T KNOLLEKEH^. PUZZEL CARNAVALSKRAUT De puzzel in onze carnavalskrant is toch weer in goede aarde ge vallen, dat hebben we wel ondervonden door de talrijke inzendingen die we hebben ontvangen. Op de eerste plaats hartelijk dank aan de familie vd Heuvel-Gommans die zich toch maar altijd inzetten dat wij zo'n puzzel in onze krant krijgen. Dan zijn we toch ook dank verschuldigd aan degenen die zich hoofdbrekens maken om de puzzel op te lossen en ze te bezorgen bij de bekende adressen. Jammer dat er maar drie prijswinnaars kunnen zijn, maar je moet maar denken volhouden, het volgend Jaar hoor ik er misschien wel bij. Voor dit jaar zijn de volgende personen uit de bus gekomen 1e prijs C Jeuken, Albionstraat 33, Leunen 2e prijs Mevr Wienen* Vullingsstraat 10, Leunen 3e prijs John Litjens, Sparveld 10, Leunen Wl) als knöllekes en knëllinnekes houden natuurlijk de oplossingen goed in de gaten want de slagzin was "Zoek niet elders u vertier, biyf hier" en dat doen we dan ook het komende Jaar zeker want wat is er mooier dan in eigen dorp carnaval vieren. wy zullen maar zeggen tot volgend Jaar en dan zijn we vroeg weer present en allen veel succes I De Krantencommissie.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 14