De wraak van het Veulen. Hat was de wraak geweldig: de eerste prijs in de optocht met hun Prinsenwagen. Met straatlengtes (typische optochtterm! hebben ze Leunen en alle anderen achter zich gelaten. Het was een prachtige wagen met veulens aan alle kanten en drie tans- marietjes er bovenop. Deze laatsten verhoogden de charme van de wagen enorm, want welke carnavalsvereniging heeft zo'n mooie en leuke tansmarietjes. Alle drie eigen kweek en dat is wel even wat anders dan varkens fokken. In het Veulen is het een groot feest geweest. Met vereende krachten werd de door Leunen uitgereikte trofee die hen zo diep vernederd had, verwijderd. Onder luid gejuich werd de nieuwe, maar nu de echte, boven de tapkast vastgespijkerd maar nu z<5 dat hij niet meer loskan. Deze moet daar blijven hangen tot in lengte van Jaren om ook de volgende generatie veulens te laten genieten van de grote triomf tijdens de optocht van 1988. Iedere bezoeker die er naar vraagt zal een heel verhaal te horen krijgen, hoe die trofee daar gekomen is. De oude trofee hebben ze verguld zoals iedere bittere pil verguld wordt, ludiek ingepakt en op een draagbaar geplaatst. In triomf zijn ze naar Leunen getrokken en hebben hem daar aan de beide Jannen (vorst en prins) aangeboden. Wat hebben ze van hun wraak genoten. N<5 kon het Veulen hartelijk lachen en moest Leunen zuurzoet meedoen. Het Veulen had deze hele zaak ook zo goed voorbereid. Op de receptie in Leunen had Vorst Piet zijn collega nog volop zand in de ogen gestrooid. Hij deed uitbundig vriendschappelijk, zo van wij zijn de beste buren. Wij kunnen niet zonder Leunen vanwege de hechte banden uit het verleden. Hoeveel Prinsen uit Leunen hebben er niet by ons geregeerd. Het droop er van af zoals hy met de slijnkwast bezig was. Wj deed het zo goed dat Leunen werkeiyk dacht dat het Veulen alles vergeten was. Opgewekt verhieven allen het glas, op de ge weldige vriendschap. Toen ze daarna in de optocht de wagen van het Veulen zagen, voelde Vorst Jan de grond onder zijn voeten wegzinken. Steunend op zlfrï Raadsleden moest hy erkennen dat het Veulen met deze wagen hard had toegeslagen. De dansende paardjes en het triomfantelijk zwaaiende Veulen trok aan zyn ogen voorby.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 13