za 20-2 19.00 Ism v Mathijs Litjens en echtgenote 20.6.2 Ism v Dien v Osch (vanwege Dameskoor) Ism v Leo Loenen (vanwege de buurt) lso v Gerrlt Jenniskens Ism v Thei Heidens (vanwege de buurt) aaandd v Mathijs Geurts, echtgenote en overl kinderen AKOLYTHEN: za 19.00 GEEN. Hgm zo 9.30 Geert ThiJssen.Mark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heesen MISDIENAARS: wo t/m vr Fred Litjens en Erik Dlreks LECTOREN: za 19.00 GEEN. zo 11.00 Mevr van Bavel GEDOOPT: Ellen Janssen, Steegsepeelweg 9 OPBRENGST KERKDEURCOLLECTE "MEMISA" 687,70. Namens de mensen in de Derde Wereld hartelijk dank voor uw bijdragen. CARNAVAL - ASWOENSDAG. Op 1*1-16 februari is het weer zover. Op verschillende plaatsen in de wereld en ook in ons land staat het leven weer even op zijn kop, men viert carnaval. Mensen zeggen hun dagelijkse beslommeringen, al is het dan maar voor enkele dagen, vaarwel en gaan al dan niet verkleed en vermomd de straat op om zich aan te sluiten bij al die carnavalsvierders. Dat kan heel fijn zijn, dat mag en dat moet kunnen. Maar waar we niet omheen kunnen, is dat carnaval een heel bijzondere tijd inluidt: nl. de 10 dagen van voorbereiding op Pasen, het hoogste christelijke feest. Na de lol en het plezier, komt de ernst en het in Jezelf keren van wat we nog altijd noemen DE VASTEN. En duidelijk wordt het begin van die 10-dagen-tijd gemarkeerd door de wijding van as en het zich laten tekenen door het askruisje "Bedenk o mens, dat gij zijt van stof en tot stof zult gij wederkeren". Je mag best plezier hebben en het leven van de vrolijke kant be kijken, dat mag Je niet alleen, dat moet je ook. Je leven is een gave van God en Hij wil niets liever dan dat je er volop van geniet samen met anderen. Maar laat achter dat plezier en genot dan niet verdwijnen de ge dachte, dat je leven hier op aarde ook een 'doorgang' is naar een ander leven en dat je op aarde een opdracht hebt om "God te dienen en Je naaste".

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3