'BOERENBRUILOFT VEU LENZ°-6Z> 1 Tuuwse Frans i Petran vd Pas Carnavalszondag 14 februari 1988 is Dan zullen: KARIN dochter van Piet van Booms Lei en Toos va EN GERRIT zoon van Harrie van Grad Heintjes en Til in de onecht worden verbonden in ZAAL 'T VEULE Het avondprogramma ziet er als volgt uit: 18.00 uur Bruidspaar treedt de Perdstal binnen 18.30 uur De Trouwerij 19.15 uur Boeremoes met worst 20.30 uur RECEPTIE De avond wordt gevuld met muziek van het orkest Dit jaar is er een kleine verandering t.o.v. verleden Jaar, vanwege het tegenvallende resultaat m.b.t. de financiële ondersteunende bronnen t.b.v. het B.B.C.zijn wij genoodzaakt om 5 gulden per boeremoeskaart te vragen wy, het B.B.C.,hopen dat u begrip kunt opbrengen voor deze situatie. L Het Boerenbruiloft comité.J

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 22