De reactie van Leunen. "ijte*» y Och wat had men genoten van de poets die men het Veulen vorig jaar gebakken had. Ze konden er nog van nagenieten. En dan die troffee die boven de tapkast gespijkerd werd, nota bene om nooit meer kwijt te raken. Dat stukje huisvlijt uit Leunen wilden ze nooit meer kwijt Wie had ooit gedacht dat ze er zo in zouden stinken. En al dat bier dat ze gekregen hadden uit dankbaarheid. Nee, het was echt te gek geweest. Zo'n avond had men nooit gehad en zo'n succes. Het Veulen kan wraak nemen wat men wil, het plezier van die avond Dat wil niet zeggen, dat Leunen nu die wraak lichtzinnig opneemt. Verre van dat. Dan kent u Vorst Jan niet. Die laat zich geen knollen voor citroenen verkopen, om maar eens een bekende uitdrukking uit het knollenrijk te gebruiken. Hij heeft allang zijn Raad van Elf by elkaar geroepen en als een groot veldheer zijn plannen uiteengezet. Zijn vorstenhuis heeft hij als crisis-centrum beschikbaar gesteld. Daar zetelt het brein, het zenuwcentrum van de aktie. Alle meldingen komen daar binnen. Deze worden daar verwerkt, bestudeert en als be velen weer uitgezonden. Een grote kaart van Leunen en Veulen is er opgehangen met vlaggetjes op de bedreigde punten. De Voetbalclub heeft reeds spontaan zijn medewerking toegezegd om op bevel ongure verdachte elementen het dorp uit te schoppen. Ook de Bejaarden leveren hun medewerking. Aan hen is de taak toebe deeld overal te spioneren. Zij dóen dit verdekt opgesteld achter de ramen, hij zogenaamd met een boek, zij met een breiwerk. Zij ver spreiden zich over het hele dorp en kunnen zo precies waarnemen wat er allemaal gebeurd. Van daaruit kunnen ze alle mensen die uit het Veulen komen onopvallend bekijken. Zij rapporteren dit onmiddelijk aan het crisis-centrum. Daar wordt hun doen en laten nauwkeurig gevolgd. Bij de minste of geringste verdachte handeling zal de Voetbalclub ingrijpen. Ook spionnen zijn naar het Veulen gezonden en met waarde volle gegevens teruggekomen. We kunnen u daar verder niets van ver tellen, dat blijft diep geheim. Natuurlijk vanwege het gevaar voor die uitgezonden lieden. We zijn tenslotte niet gek. Tot nu toe is men uiterst tevreden over alle getroffen maatregelen De Bejaarden oefenen heel ijverig. Ze hebben er het grootste plezier in. Ze weten nu eindelijk eens precies wat er allemaal in het dorp gebeurd. Aktie of geen aktie, maar na afloop hebben ze elkaar wel veel te vertellen. Er gaan al stemmen op om er na de carnaval mee door te gaan. De Voetbalclub heeft op hun trainingsavonden de trap- techniek nog eens grondig doorgenomen, vooral de lange afstandsschoten.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 17