KERKDEURCOLLECTE VOOR DE MEMISA 6 EN 7 FEBRUARI. 20.5.3 In ons land hoeft gelukkig niemand zich zorgen te maken over de ge zondheidszorg. Want wie echt ziek is, wie zich zorgen maakt over zijn gezondheid, vindt altijd wel een arts die hem helpt. Wanneer het echt nodig is worden we opgenomen in een ziekenhuis, waar een team van bekwame specialisten klaar staat om ons met behulp van de modernste apparatuur te helpen. Maar miljoenen mensen moeten dit nog steeds ontberen. Miljoenen mensen zijn niet in staat een dokter te bezoeken en kunnen niet in een ziekenhuis worden opgenomen omdat er geen dokter of ziekenhuis is! Vaak moeten mensen uren lopen voor ze bij een hospitaal zijn. Daarom gaan ze pas op weg als het dikwijls al te laat is. Bij ziekte zijn deze mensen meestal aangewezen op familieleden en vrienden die vaak alleen maar lijdzaam kunnen toezien, hoe het ziektebeeld verslechterd. Wil je daaraan iets veranderen dan moet Je aan de basis beginnen; bij de mensen zelf. Basisgezondheidszorg noemen we dat. Een belangrijk onderdeel daarvan is een goede voorlichting. Door een goedevoorlichting aan de mensen in de Ontwikkelingslanden kunnen veel ziektes voorkomen worden. Die voorlichting bestaat o.a. uit een Juist gebruik van drinkwater, het opzetten van een goede moeder-kind zorg door moeders bv. te leren hoe ze op een Juiste en verantwoorde wijze hun kinderen kunnen behoeden voor ziektes. Mensen uit de dorpen worden opgeleid om deze voorlichting te geven aan hun eigen mensen. Zij immers genieten het vertrouwen. Dankzij UW STEUN kan MEMISA samen met haar partners in de Derde Wereld dit soort projekten steunen. Ondanks het feit dat er dankzij uw hulp al enorm veel is verricht, blijft de nood groot. Er zijn nog veel gebieden op aarde waar in een straal van vele kilometers GEEN arts, apotheek of kliniek is. tear ook daar hebben de mensen net als wij recht op gezondheid Vandaar de vele aanvragen bij MEMISA voor hulp aan de zieke medemens om medicamenten, om verplegend personeel en artsen, om medewerking bij de bouw en inrichting van klinieken. Dankzij UW STEUN kan MEMISA ieder jaar opnieuw veel van deze aanvragen positief honoreren. MEMISA probeert ook de mensen onafhankelijk van ons te maken door mannen en vrouwen in hun eigen land de mogelijkheid te geven te studeren voor arts, verpleger of verpleegster. MEMISA steunt de basisgezondheidszorg door waar nodig kleine ziekenhuisjes, apotheken en kraamklinieken te bouwen. Veel is er al gedaan, maar veel is er nog te doen. MEMISA kén gelukkig veel doen, kan. voor velen een teken van hoop zijn DANKZIJ U I zij is U daar dankbaar voor. Dankbaar in de wetenschap dat U zich mede verantwoordelijk voelt voor uw medemens in nood. STEUN daarom de MEMISA met een royale gift bij de KERKDEURCOLLECTE in dit weekend van 6 en 7 februari.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4