«CC* HARMONIE ST.CATHARINA Maandag 1 februari zullen we in zaal Martens een serenade brengen aan het Gouden Bruids paar Nooyen uit Leunen. We komen om 20.15 uur bij elkaar aan de achterzijde van zaal Martens te Leunen. Woensdag 10 februari Dinsdag 8 maart Bestuursvergadering Jaarvergad ering VERHUIZING RABOBANK LEUNEN Het is zover. De Rabobank Leunen verhuist naar haar nieuwe 1 Wy doen ons uiterste best om u zo weinig mogelijk ongemak te laten ondervinden van deze verhuisaktiviteiten. Doordat wij echter ook hulp moeten inroepen installatiebedrijven, zijn wij genoodzaakt om Daarom is het volgende van belang: - op donderdag 1 februari a.s. houden wij avondzitting, de openingstijden zijn dan dus van 09.00 uur tot 12.30 uur en van 11.00 uur tot 18.00 uur. - op vrjjdag 5 februari is ons kantoor de gehele dag GESLOTEN! - de bereikbaarheid van ons kantoor via telefoon of telex kan met ingang van 5 februari a.s. gedurende enkele dagen om verhuis- technische redenen verstoord worden. Wij vragen uw begrip voor deze ongemakken. Behoudens onverwachte tegenvallers zullen wij op maandag 8 februari a.s. graag weer voor u klaar staan in ons nieuwe l Albionstraat no 26 BROOD EN BANKET JAN VERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 Zaterdag 30 januari: Blenestich 6 rozijnenbollen HU VOOR ƒ11,50 NU VOOR 2,60

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 7