6-2 19-00 Ism v overl fam Jennlskens-Vissers Ism v overl fam Schreurs-Lommen J weekd v Leo Loenen (5) maandd v Anna Verheijen gest jrd v Leida Loenen-Poels en echtgenoot THEN: za 19.00 Marc Theunissen en Rob ThJJssen Hgm zo 9.30 Geert ThljssenMark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heesen /m vr Giel van Glabbeek en Maarten Deliën MISDIENAARS LECTOREN: za 19.00 Mevr Weijs zo 11.00 Mej G Reintjes Petra van Hees, Vicarieweg 26 Anneke Langenkamp, Vullingsstraat 58 In het weekend van 6 en 7 februari is e collecte voor de MEMISA LEZEN IN DE BIJBEL Bi) het samen opstellen van een liturgische dienst, bv. bij gelegenheid van een huwelijk, een jubileum, doop of gezinsviering, wordt mij wel eens gevraagd waarom moet er zo nodig uit de bijbel gelezen worden in de liturgie 7 Eigenlijk is het een beetje een vreemde vraag, want liturgie kèn eigenlijk niet zonder de bijbel. In een liturgieviering komen wij samen niet om te vergaderen of om de laatste nieuwtjes van alledag uit te wisselen, maal als gelovigen komen we samen voor gebed, voor bezinning om de diepte van ons bestaan te peilen, om ons geloof levend te houden om elkaar op je gemeenschappelijke hoop aan te spreken. En we zijn niet de eersten die dat doen en we zullen ook niet de laatsten zijn. Hoeveel variatie er ook in onze liturgische samenkomsten kan zitten, wezenlijk is dan eem moment van konfrontatie onze eigen bedenksels en gevoelens zetten naast die van anderen; ons geloven en onze verwachtingen zetten naast wat is doorgegeven van mensen vóór ons. Wat ons als gelovigen ten diepste roert, wat onze verbeelding blijft prikkelen, is een gebeuren dat vanuit het verleden "tot ons komt en wat we alleen vanuit een vroeger in het nu kunnen herkennen. Het verhaal over God en Zijn volk, het bevrijdende van Jezus'boodschap, dat verzinnen we niet samen op een praatavond. Daarom moet die bijbel open we hebben de directe echo nodig van toen dit alles voor het eerst helder werd, de verhalen waarin ons de ervaringen van het volk met zlln God, Heer en Bevrijder, worden doorgegeven; de getuigenissen van bezielde profetan; gebeden van vrome bidders.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3