s!i SS SS SS SS DORPSAGENDA DAG DATA UUR ACTIVITEIT VERENIGING PLAATS za 30-1 18.30 Jeugdvorstenbal Jeugdcarnavalsbal Carnavalsver. E.W.L. gem huis zo 31-1 11.11 Jeugdprinsenreceptie gem huis ma 1-2 13.15 Volksdansen 19.30 Spelcursus 20.00 Kienen L.V.B. Toneelvereniging L.V.B. gem gem gem Suïs di 2-2 11.00 Kienen 16.00 Volksdansen 17.15 Trainen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Korfbalclub Harmonie gem gem gem huis WO 3-2 9.30 Gym 13.30 Vergadering 19.15 Sporten Bejaarden Dames gem gem gem do 1-2 11.30 Partijrepetitie 19.30 Repetitie Harmonie Toneelvereniging gem gem huis vr 5-2 17.00 Trainen Carnavalsbal Korfbalclub E W L gem huis za 6-2 Aldwieverbal Carnavalsver. gem huis zo 7-2 ma 8-2 t3.15 Volksdansen 79.30 Vergadering 79.30 Spelcursus L.V.B. Dorpsraad Toneelvereniging gem gem di 9-2 11.00 Handwerken 16.00 Volksdansen 17.15 Trainen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Korfbalclub Harmonie gem gem gem gem WO 10-2 9.30 Gym 19.15 Sporten Bejaarden Dames gem gem do 11-2 11.30 Partijrepetitie 19.30 Repetitie Harmonie Toneelvereniging gem gem vr 1?-? 17.00 Trainen Korfbalclub huis za 13-2 H.Mis en receptie Prins Carnavalsver.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 21