Op zondag 7 februari zal Vorst Piet uit naam van de hele Veulense gemeenschap het "GOLDE PERD" uitreiken aan onze Rector De Zeer Eerwaarde Heer H.Hoogers. Onze Rector werd op 7 maart 1914 te Horst geboren. Na zijn studie werd hij in 1945 priester gewijd, waarna zijn benoeming volgde als kapelaan te Bergen. Van 1949 tot 1962 was hij kapelaan te Kessel. Na een jaar kapelaan te zijn geweest in Weert,kwam hij in 1963 als Rector naar het Veulen als opvolger van Rector Geurts. In de loop van dit jaar hoopt hij de dag te herdenken dat hij 25 jaar Rector van Veulen is. Wat Rector Hoogers is en betekent en wat zijn verdiensten zijn voor de Veulense gemeenschap, daar hoeven wij in dit artikel niet verder over uit te wijden. Elke Veulenaar zal dit voor zichzelf het beste weten te verwoorden. Het is dan ook met gepaste trots, dat wij in de gelegenheid zijn om ook Rector Hoogers eens voor het voetlicht te plaatsen als onze dank voor alles wat hij in de loop der jaren voor onze gemeenschap heeft gedaan. En dat was veel meer dan enkel de geestelijke zorg Mag het "GOLDE PERD" een afstraling zijn van onze dank voor al het goede wat hij voor ons gedaan heeft. Iedereen wordt hierbij uitgenodigd om dit biezondere gebeuren mee te maken op zondag 7 februari van 15.00 tot 17.00 uur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 18