V DE WRAAK VAN HET VEULEN Het Veulen is ons enige kerkdorp dat onzijdig is en"dat geeft t iets vertederendskinderlijks aan. In de carnavalstijd praat men zelfs van Het Dartele Veule en dat accentueert nog meer het speelse en misschien zelfs het naïeve, goedgelovige van het Veulen. Juist dat l&atste is haar noodlottig geworden. Er broeit iets in het Veulen. Weg is al het kinderlijke, men zint op wraak.bloedige wraak. Men is beetgenomen en wel zo, dat het om vergelding vraagt. Gekrenkt voelt het Veulen zich tot in. het diepst van hun ziel. Men heeft gespeculeerd op haar naïeve goedgelovigheid en in haar kinderlijke spontaniteit is zij er ingestonken. Haar mooei eigenschappen, in deze tijd van hardheid en geweid, zijn hier gruwelijk misbruikt. In het vroege duister ziet men donkere schimmen sluipen naar geheime bijeenkomsten. Daar worden plannen gesmeed, met de vuisten op tafel geslagen en om wraak geroepen. Wat is er gebeurd, wat is de oorzaak van dit alles zullen de niet-insiders zich afvragen. Wel... Het vorig jaar heeft het Veulen een schip gebouwd. Een prachtig mooi schip, waar het hele dorp haar ziel en zaligheid in gelegd had. Dag en nacht is daar met veel liefde aan gewerkt. Iedereen die kón,- heeft daar aan mee gewerkt, want men wilde ook wel eens de éérste prijs behalen. Het werd inderdaad een geweldig mooi schip. Je zou het zo te water kunnen laten, de bouwers en het hele dorp waren er machtig trots op. Het Veulen had weer eens laten kijken wat eendrachtig samenwerken vermag. Dit jaar zouden ze zeker Leunen voorbij streven. Je hoefde het schip maar te zien, om dat zeker te weten I Helaas, de jury dacht daar anders over en kende de 4e prijs toe. Grote teleurstelling en daarbij kwam nog dat Leunen de 2e prijs gekregen had. Diepe droefenis heerste in het Veulen, er kon geen lachje meer af. Had de jury dan helemaal geen ogen in de kop gehad??? Een kind kon toch zien hoe prachtig die wagen was, verreweg de mooiste van de hele optocht. Is dat wel eerlijk gegaan Nee, het was geen feest in het Veulen, terwijl ze zich daarop Juist zo gespitst hadden. Ze voelden zich goed in de boot genomen I Op het meest droeve moment kwam Leunen binnen. Prins, Vorst en de hele Raad van Elf uitbundig zwaaiend met de éérste prijs, die ze voor het Veulen meegracht hadden; want ze zeiden :"Die hebben Jullie ver diend, die komt jullie toe J"

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 13