«CÉ 20.3.5 Langs deze weg betuig ik mijn hartelijken dank ook namens mijn familie, voor de vele felicitaties en attenties welke ik mocht ontvangen bij gelegen heid van de uitreiking van de Gouden Knol op zondag 10 Januari Jl. Speciaal dank aan de Carnavalsvereniging 't Knölleke en aan allen die bijgedragen hebben tot het welslagen van dit feest. Het was geweldig. Jan Remtjes. BROOD EN BANKET JAN VERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 Zaterdag 23 januari: Rozijnenbrood 100 gram NU VOOR 2,35 Kruimelvlaai middel Nü VOOR 1,75 Prins Bert, Vorst Jan en alles wat der um en an hingt HARDSTIKKE BEDANKT veur de schonne oavend veur de 60+ jonges en megjes. Volgend Jaor komme wej met ens zo veul. ■t Was biëstig goedl "Aide Jong Carnavalsvierders".

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6