t We leven In lawaai van de vroege morgen tot de (heel) late 20.3.3 avond. Men is zelfs overgegaan om het lawaai te meten. Vakmensen hebben berekend hoeveel decibellen het menselijk zenuwstelsel nog precies kan verdragen. We lopen gevaar te vergeten wat de grote betekenis is van de rust en stilte. Wel kennen we de dagelijkse stilte van de eenzaamheid, de gespannen stilte van een kunsmatlg zwijgen. Maar we moeten weer gaan leren wat het zeggen wil: in silte ver toeven bij het mysterie van de werkelijkheid, van ons eigen bestaan. Stilte is nodig om onze gedachten te zuiveren en ons te leren diepgang te geven in de vaak oppervlakkige bedryvigheid van het leven van iedere dag. Daarom maak het van tyd tot tyd uiteriyk stil, doe dat eens bewust, dan staat de weg open naar de inneriyke stilte. Je leeft dan veel dichter by de dingen. En het beste in jezelf krijgt dan kans om naar boven te komen; je wordt er als mens nieuw van en er groeit een grote vreugde in je; er komt ruimte voor God en de mensen. De mens in wiens hart het stil en rustig is, kan luisteren en zich openstellen voor Zyn Schepper. Stilte behoort tot het wezen van de mens. Pastoor P.Ewals. DAMESKOOR LEUNEN Maandag 25 januari JAARVERGADERING in de kleine zaal van het Gemeenschapshuis om 20.00 uur. Begrafenisonderneming SJENG GOUMANS Noordsingel 24, Venray Dag en nacht bereikbaar Telefoon 04780-88889 PLAATSELIJK CONTACTADRES: JAN MARTENS. B00DENSTRAAT 14 TEL. 87026

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4