MISDIENAARS: LECTOREN: v Joep Schreurs 20.3-2 V Bert Achten en Maria van Dijck v overl fam Jllesen-v d Steeg v overl fam van Rens v Dien van Osch-Vullings (vanwege Volksdansgroep) v Oerrlt Jenniskens v SJaak Classens weékd v Thei Heidens (6) weekd v Leo Loenen (4) za 19-00 Barry Willems en Robert Holtackers a zo 9.30 John v d Aker, Mark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heeeen ma t/m vr Paul de Klein en Dennis Gommans za 19.00 Mevr Theunis zo 11.00 J Reintjes Eva Michiels, Horsterweg 7 Bram Fransen, Urbanusweg 10b Yvonne van der Putten, Vicarieweg 31 STILTE BEHOORT TOT HET WEZEN VAN DE MENS Als er iets is wat wij mensen van deze tijd verloren hebben, dan is het wel de stilte. Het kwijtraken van de stilte heeft vele mensen uit hun evenwicht gebracht, want ieder geluid heeft stilte nodig als tegenpool en ieder woord krijgt pas waarde als het voortkomt uit het zwijgen. Dit zwijgen en deze stilte hebben we verloren. Het lawaai is de vijand van de stilte. Ook in vroegere tijden was de dag vervuld van geluiden, maar deze geluiden hadden meer een natuurlijke klank en ook een natuurlijk ritme het hanegekraai in de vroege morgen, het lachen en huilen van spelende kinderen, het gehamer van de smid en het ratelen van de wielen van een of andere boerenkar, het luiden van de (angelus) klok. Wanneer we soms in een streek, waar de stilte nog aanwezig is, deze geluiden horen, dan ervaren we dit niet als iets wat de stilte schaadt. Integendeel I Dit kan ook een vorm van stilte zijn. In tegenstelling met het tegenwoordige lawaai, dat geen maat kent en niet ophoudt het telefoongerinkelauto's, bromfietsen, transis tors, boormachines, het nachtelijk geluid van mensen die uit zijn geweest enz.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3