KERKDIENSTEN VEULEN ®-3-» 3e zondag door het jaar. za 23-1 19.00 Hgm v Dien Burgers, fan Weijs-Drlessen Hgm v Martlnua Janasen vanwege de buurt zo 24-1 9.45 Hgm v Albert Louvet vanwege de buurt 11.15 Hgm als Jgt v Geert Classens Hgm v Jan v d Aker ma 25-1 8.00 lsm tot bijzondere Intentie fan v Kempen di 26-1 8.00 lsm ter ere H Antonius wo 27-1 8.00 lsm ter ere H Jozef do 28-1 8.00 lsm v Jacoba Hillems vr 29-1 8.00 lsm v Albert Louvet za 30-1 19.00 Hgm v Petran Muljsers AK0LÏTHEN: zo 24 Jan., P Knapen, M v Kempen, B Verstegen MISDIENAARS: R Reintjes - Rob Hendriks Zaterdag en zondag komt een Pater preken in verband met het 75-Jarig bestaan van OostPriesterhulptevens collecte voor dit doel. DORPSRAAD VEULEN De Dorpsraad vergadert op dinsdag 26 Januari om 20.00 uur in de Hoefslag. Agenda 1 Opening - notulen 2 Ingekomen stukken en mededelingen 3 Verslag diverse afgevaardigden 4 Bespreking situatie wegen 5 Rondvraag - sluiting. LVB VEULEN 21 Januari om 20.00 uur in het clubgebouw een avond door de Rabobank Leunen gegeven over verzekering-reis-geldzaken. Leden in echtgenoten zijn van harte welkom. Willen de dames Wilma Mulders en Tiny Wismans het clubgebouw poetsen in de week van 25 tot 29 Januari. Niet op dinsdag of vrijdagmorgen. De sleutel afhalen bij A Jacobs, Brugpas.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 14