Nederlandse Vereniging voor Parapsychologie 3 De Kernkring 'Limburg' van de Nederlandse Vereniging voor Para psychologie organiseert een LEZING op dinsdag 26 januari 1988 om 20.00 uur in DE WIEËNHOF, Leunseweg 20 met als thema AARDSTRALEN EN WICHELROEDE-LOPEN. In de lezing wordt een overzicht gegeven van verschillende facetten van het al eeuwenoude fenomeen van het wichelroede-lopen. Er zal worden ingegaan op het verschijnsel van de zg. «fardatralen een onderwerp dat momenteel internationaal in toenemende mate onderzocht wordt. Kort zal worden aangegeven dat verschillende diagnosemethoden die gebruikt worden by alternatieve geneeswyzen by uitstek geschikt ziJi om wiohelroede-uitslagen te objektlveren. De lezing wordt gegegeven door Drs. E.Kasteleyn Kaarten zijn vanaf 19.30 uur aan de zaal verkrijgbaar, HET GROENE KRUIS VENRAY Het Groene Kruis Venray organiseert voor ouders een peuter/kleuter thema-ochtend op dinsdag 26 januari 1988 van 9.00 tot 11.00 uur met als thema "KINDERANGST". Deze thema-ochtend wordt gehouden in de Clockert, Bergweg 4 te Venray. Voor kinderopvang wordt gezorgd. De kosten die hieraan verbonden zijn bedragen 2,50 per persoon, (voor leden!) Inlichtingen s Hiep Vermeulen, wijkverpleegkundige Regionale Vereniging Het Groene Kruis Venray Bergweg 4, 5801 EG Venray tel. 04780-81269 PROGRAMMA WIJZIGING HET KN0LLEKE LEUNEN Het Jeugdvorstenbal wordt gehouden op 30 Januari l.p.v. 6 februari Het Aldwieverbal wordt gehouden op 6 februari i.p.v. 30 Januari.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 12