Cursus aktivlteiten voor Mensen zonder Werk.R»l»S»C» VENRAY De Stichting RISC afdeling Werklozenzorg start in februari weer met de volgende cursussen voor mensen zonder werk - typen/tekstverwerken - basis informatica/informatica en beroep - houtbewerken/metaalbewerken/lassen/motorvoertuigentechniek - pech onderweg/kleding maken/edelsmeden Zowel de cursus typen als de cursus tekstverwerken, bieden-de mogelijkheid tot het behalen van een diploma op verschillende nivo's bv. het diploma basis-machineschrijven het diploma bedrijfstypist(e) het diploma basis tekstverwerken of het praktijkdiploma tekstverwerken- Voor deelname aan de cursus tekstverwerken is een redelijke type vaardigheid vereist. In de cursus basis informatica maakt u kennis met de computer in al zijn mogelijkheden, terwijl de cursus informatica en beroep u wegwijs maakt middels het werken op een personal computer, in de beroeps gerichte toepassingen. In de vaktechnische cursussen zoals houtbewerkenmetaalbewerken, lassen en motorvoertuigentechniek leert u verschillende technieken en vaardigheden, mede ter oriëntatie op verdere scholings- en beroeps mogelijkheden. In de cursus lassen komt zowel het elektrisch en het autogeen lassen, als het metaal aktief booglassen (M.A.G.) aan bod. De cursus motorvoertuigentechniek behandelt in theorie en praktijk met name de basisprincipes van de opbouw en werking van ondermeer motoren /brandstof- en koelsystemen/versnellingsbak en koppeling. In de cursus pech onderweg/kleding maken en edelsmeden staat meer de hobby centraal. De cursussen vinden plaats in de Werkplaatsen van de Stichting RISC in Venray en Horst. Voor nadere informatie, voor toezending van de cursusfolder of voor aanmelding kunt u zich wenden tot de Stichting RISC telefoon 83730 bij voorkeur tussen 9.00-10.00 uur. Voor een cursusfolder kunt u ook terecht bij een van de Werkplaatsen of het plaatselijk buro van de Stichting in uw omgeving. (""^pwitlofspruiten, prei, wortelen, uien, knolselderij, IXVy wl r0|je( witte, savoye en boerenkool, aardappelen. M.Theunissen, Horsterweg 16, Leunen Tel. 84559

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 11