ElRSTE WmKVE RENIG ING li UN EH Uitslag Kerstboomverbranding Voor de Kerstboomverbanding van zaterdag 9 januari Jl. werden ruim 500 bomen bijeengebracht. Het was een flinke stapel, die even na vijven in brand gestoken werd. Graag willen wij iedereen bedanken voor zijn of haar medewerking. Uit de uitgereikte loten werden 10 nummers getrokken, waarvoor de prijzen beschikbaar werden gesteld door de Gemeentepolitie van Venray en door de E.W.L. De winnende nummers zijn Oranje 2916 - 3000 -3023 - 3047 - 3283 - 3367 - 3432 - 4018 - 4031 blauw 2811. De prijzen kunnen tegen inlevering van het lot worden afgehaald bij: Mia Litjens, Mr.de Haanstraat 1, Leunen BROOD EN BANKET JANVERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 Zaterdag 16 januari: 6 broodjes NU VOOR 1,95 Appelvlaai groot NU VOOR 8,25 RABOBANK LEUNEN Ingaande 8 januari 1988 is de Bank op vrijdagmiddag doorlopend geopend van 14.00 tot 18.00 uur. De Openingstijden van onze Bank zijn dan: Maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur én van 14.00 uur tot 18.00 uur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4