HET GROENE KRUIS VENRAY CARA, heeft uw kind er last van 7 20.2.10 Onlangs organiseerde Het Groene Kruis 5 bijeenkomsten voor ouders van kinderen met CARA klachten. Bij kinderen met CARA klachten kunnen we vaak terugkerende verkoudheid met afwisselend een lopende of verstopte neus zien. Onverwachts kan benauwdheid optreden. Soms snachts of na inspanningen. Ook kunnen deze kinderen een allergie hebben. Tijdens deze 5 bijeenkomsten verleenden deskundigen zoala een kinderarts, een fysiotherapeureenverpleegkundige van het Nederlands Astmafonds en wijkverpleegkundigen hun medewerking. Ouders kregen op hun vragen antwoord, werden geinforraeerd over de ziektebeelden, de oorzaken, de verschillende onderzoeken en behan delingen. Behandelingen werden gedemonstreerd en ouders konden zelf oefenen. Aanpassingen in huis en directe leefomgeving werden aan de hand van dia's behandeld. Bij alle bijeenkosmten was er gelegenheid om ervaringen uit te wisselen en elkaar pratlsche adviezen te geven. Vanwege het succesvolle verloop van deze 5 bijeenkomsten wil het Groene Kruis bij voldoende belangstelling medio maart 1988 opnieuw starten met deze bijeenkomsten. Heeft u interesse of wilt u zich opgeven, Informeert u dan bij Hans Vestjens, wijkverpleegkundige,tel.04780-81269 op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. DELA U.A. vereniging v> begrafenissei korte termijn vragen wij v DRAGERS. het rayon Venray Zij die werkzaam zijn in ploegendienst of anderszins beschikken over vrije tijd en interesse hebben voor deze funktie kunnen verdere informatie inwinnen bij: P.Wienen, Uitvaartverzorger, St.Catharinastraat 4b, 5809 AM Leunen. Telefoon 04780-81978

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 11