CARNAVALSAVOND BOND VOOR OUDEREN EN DE CARNAVALSVERENIGING 20.1.7 Op 12 januari gaan we tesamen weer een avond organiseren met veel plezier en joeks Zoals ik in de Ruuper van afgelopen week heb gelezen, komen jullie samen om half 8 bij Piet Hartens. Vorst, Prins en gevolg zullen onder de tonen van het HEIDSE TRIO bij U allen bekend, om 8 uur binnenkomen om zo met U allen een gezellige avond te maken. Een avond waar we nog eens kunnen lachen en dansen, want wij weten goed dat die Jongens en megjes, die zich ouderen noemen, nog goed met ons mee kunnen doen, dat hebben we al menig Jaar gezien I Kom met z'n allen naar deze avond want er een avond tussen uit voor plezier is gezond voor lijf en leden. We verwachten U allen verkleed om er een gezellige avond van te maken. De avond zit vol verrassingen 7 7 7 7 en wij hopen dat het U allen goed zal bevallen en dat U tegen die dit jaar zijn achtergebleven, zult zeggen daar moet Je het volgend Jaar mee naar toe gaan, naar zo'n carnavalsavond Wij wensen U dan ook een gezellige avond toe, een avond met veel plezier en dan zien wij U allen op dinsdag 12 januari bij Piet Martens. Jan Martens, tel. 87026 BOND VOOR OUDEREN LEUNEN In de week van 10 tot 16 Januari a.s. komt het bestuur weer bij U aan voor de jaarlijkse contributie. Deze bedraagt 15,00 per persoon. Ook eventuele nieuwe leden kunnen zich melden of worden bezocht. Dinsdag 12 Januari heeft onze .jaarlijkse Carnavalsavond plaats bij zaal P.Martens. Aanvang 19.30 uur. Een goede opkomst wordt verwacht! Het Bestuur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 8