RABOBANK LEUNEN 2C Wijzigingen openstelllngsuren: Na 1 januari a.s. zijn onze Openstellingsuren gewijzigd Ingaande 8 Januari 1988 is de Bank op vrijdagmiddag doorlopend geopend van I4i00_tot 28^00_uur. De Openingstijden van onze Bank zijn dan: Maandag tot en met donderdag van 09.00 uur tot 12.30 uur, van 14.00 uur tot 16.00 uur. Op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur én van 14.00 uur tot 18.00 uur. Rabobank, Alblonstraat 30a, Leunen tel. 82424 Van 18 tot en met 23 januari zal wederom de tweejaarlijkse LandbouwRAI worden gehouden. De ontwikkelingen in de landbouw gaan steeds sneller. Wat de techniek betreft kunt u dit zien op de beurs. Wat de consequenties van de technologische ontwikkelingen, de overheidsmaatregelen en de marktontwikkelingen zijn, kunt u lezen in een door de Rabobank uitgegeven borchure "Visie op de melkveehouderij". Tevens is er een vouwbald "Ontwikkelingen in de akkerbouw" en "Het loonbedrijf en investeringen" uitgegeven. De brochure en het vouwblad zijn op ons kantoor verkrijgbaar en met name interessant als voorinformatie voor bezoekers aan de LandbouwRAI Omdat de beurs een goede gelegenheid is om van de nieuwste ont wikkelingen op mechanisatie- en automatiseringsgebied kennis te nemen, zijn er voor onze kliënten uitnodigingskaarten op de Bank verkrijgbaar. Uiteraard is de Rabobank ook op de beurs vertegenwoordigd, het standnummer is 605. In de stand kunt u videobeelden zien van de nieuwe technolo gische ontwikkelingen. U bent van harte welkom. 18-23 Januari LANDBOUWRAI l8-23_^anuar;i_L.ANDB0UWRAIi

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 13