LVB LEUNEN 19.53.8 Maandag 4 Januari om 8 uur Kienen. De Volksdansgroep danst maandag 1 Januari van kwart véér twee tot kwart voor V uur. IEDEREEN is welkom om vrijblijvend een kijkje te komen nemen. Op 19 Januari is er net als vorig jaar een Bezinningsdag in de Abdij te Heeswijk. De kosten zijn inclusief diner en buskosten 35,- Opgave tot 12 Januari bij Mien Philipsen, tel 81073. Door de L.V.B. is het thema "GEZONDHEID" gekozen als jaarthema voor 1988. Heel wat plaatselijke afdelingen zullen rond dit thema informatie- of gespreksavonden gepland hebben in hun Jaarprogramma. Iedereen is ervan overtuigd dat gezondheid een groot goed is. Nu heeft gezondheid met vele facetten van je leven te maken. Gezondheid is méér dan geen lichamelijke klachten hebben. De Wereldgezondheidsorganisatie omschrijft gezondheid als: "een toestand van lichamelijk, geestelijk en sociaal welbevinden". Uit deze omschrijving blijkt dat er aan je gezondheid minstens drie kanten zitten. Daartussen zal een zeker evenwicht moeten bestaan. Ook al mankeer je lichamelijk niks, toch kun je je heel onprettig voelen. Het is jammer dat gezondheid vaak wordt afgemeten aan je lichamelijke conditie. Als je een been gebroken hebt, dan zal iedereen je zes weken rust gunnen. Maar als je het gevoel hebt, veel te veel op je dak te hebben gekregen en je wilt eens in alle rust alles op een rijtje zetten, dan wordt je niet goed begrepen. Toch is het voor je gezondheid, voor je welbevinden, goed dat je je van tijd tot tijd de rust gunt om eens tot bezinning te komen. In aansluiting op ons jaarthema en in overleg met de gespreksleiders van de Abdij, hebben wij voor de Bezinningsdag als onderwerp gekozen: "GELOVEN EN GEZOND LEVEN". We bezinnen ons op de vraag wat hebben geloven en gezond leven met elkaar te maken 7 Kan geloven bijdragen tot gezond leven Vanuit het evangelie weten we dat Jezus mensen wil genezen. Hij zegt: "Ik ben gekomen om te redden wat verloren is, om te genezen wat ziek is" Daarbij hoef Je niet alleen te denken aan de blinden en de lammen, de doven en de melaatsen. Ziek zijn zit vaak veel dieper dan het lichaam. Een mens kan ziek zijn met zijn geest en zijn hart. Hij kan gewond zijn, in zijn menselijke relaties gestoord zijn, in zijn verhouding met God. Hij kan zelfs lijden aan de verdeeldheid die er in de Kerk, de gemeen schap van gelovigen, helaas is.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 9