Kerstboomverbranding in Leunen Op zaterdag 9 januari 1988 zal op het braakliggende terrein naast Uitgaanscentrum "De Steeg" aan de Gussenstraat een Kerstboomverbranding worden gehouden. De bomen kunnen worden Ingeleverd tussen 14.30 en 16.30 uur. Om 17.00 uur wordt de stapel in brand gestoken. Alle kinderen krijgen voor iedere boom die ze inleveren één lot waar mee ze kunnen meedingen naar een aantal leuke prijzen. Deze worden beschikbaar gesteld door de Gemeentepolitie van Venray en de Eerste Wijkvereniging Leunen. De uitslag van de verloting wordt in De Ruuper bekend gemaakt. In verband met deze kerstboomverbranding worden alle inwoners in de kom van Leunen vriendelijk verzocht om hun te verbranden boom op zaterdagmiddag 9 januari a.s. aan de straat te zetten zodat de kinderen de gelegenheid hebben de bomen naar de brandstapel te brengen. Bestuur Eerste Wijkvereniging Leunen.. BOND VOOR OUDEREN LEUNEN In de week van 10 tot 16 januari a.s. komt het bestuur weer bij U aan voor de jaarlijkse contributie. Deze bedraagt 15,00 per persoon. Ook eventuele nieuwe leden kunnen zich melden of worden bezocht. Dinsdag 12 januari heeft onze jaarlijkse Carnavalsavond plaats bij zaal P.Martens, aanvang 19.30 uur. Een goede opkomst wordt verwacht Het Bestuur. BROOD EN BANKET JAN VERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 Nieuwjaarsweek: 6 oliebollen 3,50 4 smakenvlaai 8,95 ATTENTIE: Zaterdag 2 januari wordt er NIET bezorgd!!! Vfy_wensen_iedereen een heel voorspoedig 1988 toe.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 7