19.53-5 Na de lagere school en Landbouwschool met goede resultaten door lopen te hebben, strooiden de crisis- en oorlogsjaren flink roet in het eten voor zijn verdere studiemogelijkheden. Van 19*16 tot 1950 werd hij uitgezonden naar Nederlands-Indië om daar zijn Vaderlandse plicht te vervullen. Na deze ervaring stond hij weer in Leunen en wat nu te doen Het gerucht verspreidde zich dat de Zuivelfabriek een K.I. ging oprichten. Uit de vele sollicitanten werd hij met 2 anderen aange nomen. Zo begon voor Jan en héél veel koeien een nieuw leven 1 Jan beozhct veel veeboeren in Noord-Liraburg beneden de Maas. Hij werd voorzitter van de K.A.B. en zijn politieke loopbaan was begonnen. Hierna werd hij secretaris van de plaatselijke K.V.P.,maar vond ook nog tijd voor Toneelvereniging Comedia waarvan hij jarenlang lid was. In 1960 zat hij in het bestuur van het nieuw te bouwen Gemeen schapshuis en was een der stimulatoren achter dit projekt. In 1968 was hij een van de initiatiefnemers van het dorpskrantje en zo werd de Ruuper in het leven geroepen. De bezorging is vanaf het begin in handen van de familie. Vanaf 1970 zit hij in de Gemeenteraad waar hij speciaal de bewegingen in de gaten houdt welke ons dorp aangaan. Verder zit hij in de Ouderenvereniging van Leunen en van daaruit zit hij weer in het algemeen bestuur van het Gemeenschapshuis, waar ze tevens van hem gebruik maken als adviseur. Hij heeft hier menig entreegeld gebeurd. Ook de parochie kan op zijn steun rekenen, als lektor, collectant en af en toe ook als misdienaar. Bij deze sociaal bewogen man, horen zijn vrouw, kinderen en klein kinderen niet vergeten te worden. Zij werden vaak in vaders aktivi- Daarom heeft het bestuur van de Carnavalsvereniging gemeend dat de hoogste onderscheiding welke de waardering uitspreekt van het hele dorp, op de juiste plaats is. Jan, wij hopen dat je deze Gouden Knol nog lang en temidden van je hele familie in een goede gezondheid mag dragen. PROFICIAT EN BEDANKT 1 Carnavalsvereniging Het Knölleke Leunen, Voorzitter, L.Classens. Secretaris, G.VerkoeSjen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 6