(^alüft&tfmvfaaJi ,s-5" Het jaar 1988 is weer Jong, nieuw. Mijn brievenbus werd de laatste dagen bedolven met kerst- en nieuw jaarskaarten, vol beste wensen. Het doet je goed, als mensen aan je denken. Het geeft je toch wel een tikkeltje vreugde en een ge voel van verbondenheid. Het geeft je ook wel wat hoop en dankbaar heid. Het k£n toch allemaal zo mooi zijn Je denkt wel eens, wat zou de wereld anders worden, wanneer de mensen jong durfden worden, nieuw. Dan moet je je dikke huid af leggen, je stramme gewoonten en routines doorbreken, kwetsbaar worden Dan moet je worden als kinderen, dan zou je opnieuw geboren moeten En hier voel ik opeens dat ik op bijbelse grond sta. Wat wij bij het begin van ieder jaar vieren en ergens ook verlangen, dat ligt kant en klaar uitgedrukt in de boodschap van Jezus: "Zo je niet wordt als kinderen, zul je het Koninkrijk van God niet binnengaan". En als je dan met de aarzelende Nicodemus vraagt: "Maar kan dan een mens opnieuw geboren worden? Kan hij terugkeren in de schoot van zijn moeder dan spreekt Jezus over onze geboorte uit water en geest, over ons geboren worden in de doop, ons geboren worden uit de schoot van Moeder de Kerk. Dat zijn misschien wat vreemde woorden voor de buitenstaander. Maar als je er even bij stil wilt blijven staan, dan zijn het toch heel duidelijke woorden. Je verstaat dan, dat je als mens een ander begin kunt kiezen, een ander uitgangspunt om het leven in te gaan. De heilige Augustinus zei het al :"Je kunt God niet tot Vader hebben als je de Kerk niet tot Moeder hebt". Je kunt niet werkelijk in Jezus herboren worden, als je niet tege lijkertijd kind van de Kerk wilt zijn. De nieuwe mens blijft een illusie zolang hij het bij zichzelf blijft zoeken. Het nieuwe en het jonge ontstaat daar waar een mens het leven durft.te ontvangen van de Kerk, de Kerk, die ons leven voedt met haar Woord en Sacrament, met het Lichaam van Christus. Wanneer wij ons verbonden blijven voelen met die Kerk, met die groep van mensen, die hun leven laten inspireren door de blijde boodschap van Jezus Christus, wiens geboorte,mens-wording, wij pas met zovelen weer hebben gevierd, wanneer wij die Kerk trouw blijven of tot haar terugkeren, dan zullen wij binnengaan in het Koninkrijk van God. Dat zalig nieuwe wens ik allen toe voor 1988. Pastoor P.Ewals.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 4