AKOLÏTHEN Oudejaarsavond 19.00 Barry Willems en Robert Holtackers NieuwJaaBsdagHgm9.30 Maro TheunissenRob Thljssen,Roel Kersten 11.00 Martin en Tonny Heesen za 2 Jan. 19.00 Twan Willems en Fred Litjens zo 3 Jan. Hgm 9.30 Geert Thesen,Mark en Johan Hermans 11.00 Barry Willems en Robert Holtackers MISDIENAARS i t/m v 19.00 Giel v Glabbeek en Maarten Dellen LECTOREN: Oudejaarsavond 19.00 J Jenniskens Nieuwjaarsdag 11.00 J Reintjes Zatebdag 2 jan.19.00 MeVr Theunls Zondag 3 Jan. 11.00 MeJ G Reintjes KERKBIJDRAGE: Het jaar 1987 loopt snel ten einde. Ook de penning meester van het Kerkbestuur wil zo spoedig mogelijk de balans opmaken. Willen degenen die de kerkbijdrage 1987 nog niet hebben betaald,dit alsnog zo spoedig mogelijk doen en wel via: habobanknummer 1281. 02292 t.n.v. Bouwfonds Kerk Leunen, Girorekening 103 8 017 t.n.v. Parochie H Catharina Leunen of v'ia envelop met naam en adres in offerkisten achter in de kerk. Kerstmis is weer voorbij. Mogen wij allen die op de een of andere manier er mee voor gezorgd hebben dat deze dagen in de kerk erg sfeervol zijn verlopen, bijzonder danken, met name zangkoren, de Blaas kapel en de kinderen van De Meent. Een bijzonder woord van dank aan de Eerste Wijkvereniging Leunen die ook dit Jaar weer de kerstbomen gratis ter beschikking hebben gesteld voor onze kerk, en de Pioniers, die weer zoveel geld hebben opgehaald dat onze zieken en hoogbejaarden een kerstgave en een kerstwens van onze parochie hebben mogen ontvangen. 6 Januari Driekoningen.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 3