IpeRuuper 19e Jaargang januari 1988 Mededelingenblad voor Leunen en Veulen KERKDIENSTEN LEUNEN OUDEJAARSAVOND 19.00 H.Mis voor het weïzijn van H.Mie v Johannes Loenen er NIEUWJAAR 1988 H.Maria, Moeder van God 9.30 Hgm als gest jrd v Pater Martin Loenen 11.00 lsm v Oud-deken Antoon Loonen maandd v Hendrika Arts OPENBARING DES HEREN (DRIEKONINGEN) Eerste zondag van de maand; bijzondere kollekte voor eigen kei 19.00 weekd v Dien v Osch-Vullings (5) weekd v Thei Heidens (2) 9.30 Hgm v Jaap Josten (vanwege Buurtver.Overbroek e.o.) 11.00 gest jrd v Gerard Lucassen gest jrd v Peter Asselberghs gest jrd v Gerard Litjens en echtgenote 19.00 lsm v Wilhelmina Loonen, Antoon en Bernard Loonen, beide echtgenoten en Johanna Verheijen-Loonen lsm v Catharina Phllipseh-Spreeuwenberg (vanwege oude 19.00 lsm ter ere H Gerardus buurt) lsm v Johannes Loenen en Leida Loenen-Poels lsm v Joos Gommans 19.00 lsm v Piet Timmermans (vanwege fam H) lsm tot zekere intentie (W) 19.00 lsm v Maria Loonen-Scheffers 19.00 lsm ter ere H Hart (offerblok) lsm v Elly v Berlo, Elly Loonen en Michel Loonen 19.00 weekd v Dien v Osch-Vullings (6) weekd v Thei Heidens (3) Jrd v Johanna Swinkels-v RljswiJck gest Jrd v Maria Peeters

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 2