SV LEUNEN Trainingen selectie: Zondag 3 Januari Donderdag 7 januari, Zondag 10 januari. ZAALSPORT op zaterdag 2 januari in Sporthal van St.Servatius: van 09.00 - 10.30 uur Voor de E van 10.30 - 12.00 uur Voor de D van 13.00 -19.30 uur Voor de C van 19.30 - 16.00 uur Voor de B van 16.00 - 18.00 uur Voor de A Jeugdleiders én spelers: Vertrek een half op eigen vervoer (fiets) vanaf het Gemeenschapshuis. ZAALSPORT voor de AJeugd op 8 januari a.s.ln Sporthal Groenewolt, van 20.30 tot 22.00 uur. Vrijdag 8 januari DROPPING voor de E en F Jeugd én ouders; Inschrijf formulieren Inleveren vóór woensdag 6 januari bij W Claessens. NIEUWJAARSDAG vrijdag 1 januari: Gezellige Nieuwjaarsbijeenkomst in de kantine van 2 tot 5 uur voor ALLE leden en supporters I Ouderavond F en E Jeugd Deze druk bezochte avond op 23 december Jl. kan als zeer geslaagd genoemd worden. Voorstellen vanuit SV Leunen werden positief onder steund, wat een goede basis is om verder te gaan. Zo kan de DROPPING voor de F en E jeugd met ouders op 8 Januari doorgang vinden. Onze noodkreet aangaande het leiderstekort werd ook op deze avond al enigszins opgelost, daar een ouders zich spon taan heeft aangemeld als Jeugdleider; een geweldig gebaar en alvast bedankt en... laat dit een voorbeeld zijn voor andere ouders Ook het ontspanningsgedeelte werd met veel enthousiasme afgewerkt. In de rondvraag kwamen diverse praktische punten naar voren zoals kledingaktieaflassen wedstrijden enz Alle aanwezigen op deze avond van harte bedankt voor Jullie onder steuning. Wij, als SV Leunen afdeling jeugd, zijn hier erg bltf mee en zullen ons werk naar vermogen voortzetten. Jeugd jeugd Jeugd Jeugd Jeugd. vóór de aanvang De Jeugdleiders.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 15