Jezus wil heel maken wat gebroken is, wat kapot is. 19.53.9 Hij wil in de wortel van het bestaan doordringen en de diepste genezing brengen van waaruit de mens tot leven komt. Hij wil de mens zélf genezen en hem helpen zijn levensweg als mens te gaan. Volwaardig, vol geloof en liefde, dikwijls met zijn ziekte, met zijn leed, met zijn handicap. Hij wil niet zozeer goed funktionerende lichamen, maar goed funktionerende mensen, nieuwe mensen, die in hun diepste wezen geheeld zijn. Door de tekens van genezing heen, vestigt Jezus de aandacht op datgene waar wij mensen het diepst gewond zijn, ook al mankeren we lichamelijk niets, namelijk in onze verhouding met God, onze verhouding met elkaar, onze verhouding met onze eigen levensopgave. Al met al biedt ons inziens, het thema van deze Bezinningsdag GELOVEN EN GEZOND LEVEN, voldoende stof om er met elkaar over te praten en naar wij hopen kracht en steun te vinden om gezond te leven! Van harte beveel ik dan ook deze Bezinningsdag bij ieder van U aan. Pastoor P.Ewals, Geestelijk Adviseur, L.V.B. Kring Venray. VASTENAVOND 1988 Dat Vastenavond ook dit jaar weer in ons KNOLLENRIJK wordt gevierd en wel op 13» 1*1» 15 en 16 februari a.s. dat is duidelijk, daar hebben de Zittingen geen twijfel over laten bestaan Bij het Vastenavondfeest hoort een Optocht en ook die zal weer ge organiseerd worden in ons Knollenland en wel op zondag 14 februari. Iedere groep, wagen of eenling, die mee wil doen aan deze optocht kan zich opgeven bij Jan van Meyel, Vullingsstraat 52, tel. 81693. Begin tijdig met de voorbereidingen, want dikwijls is er tijd tekort als het tegen Vastenavond loopt. Let vooral op veiligheid, dat is erg belangrijk, want bij een ongeluk is het plezier voor iedereen bedorven. Veel plezier bij de uitwerking van uw idee, wenst U De Optochtcommissie.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1988 | | pagina 10