BEJAARDENVERENIGING LEUNEN BOND VOOR OUDEREN AFDELING LEUNEN A.s. dinsdag 23 Juni ls het dan zover nl. onze reis naar de Delta werken In Zeeland. Wy vertrekken om half acht precies I by het Gemeenschapshuis. Degene die onverhoopt NIET meekunnen, worden vriendelijk verzocht zich tijdig af te melden bij J.Reintjes, telefoon 83851. Goed weer is besteld, voor een goed humeur moet u zelf zorgenl Wij wensen allen een goede en prettige reis en een genoeglijke dag I Het Bestuur. LVB LEUNEN Op dinsdag 30 Juni a.s. gaan we weer gezellig met elkaar een dagje fietsen met picknick. BH goed weer natuurlijk. Wij gaan dit Jaar naar Asten-OmmelIn de namiddag bezoeken we het Klokken en Natuurmuseum in Asten. Op de terugweg gaan we nog aan by de Mariakapel in Oramel. Op geregelde tyden wordt gerust; neem daarom een plaid of badlaken mee om tydens de rustpauze op te gaan zitten. Brood-drinken en eventueel fruit zelf meenemen. De route is ongeveer 56 km. voor de gehele dag. We vertrekken om 9.30 uur aan het Gemeenschapshuis en zijn 19.00 uur weer thuis. By twyfelachtig weer kunt u bellen over het wel of niet doorgaan van de fietstocht by Truus Cornelissen, telf. 82509 of Bertha Geurts telf. 82191, maar laat ons hopen op stralend fietsweer op 30 juni a.s. BROOD EN BANKET JANVERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 Zaterdag 20 Juni: Candybrood 400 gram NU VOOR 2,50 Appel-citroenvlaai NU VOOR ƒ10,35

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 5