Tijdverliezen Is voor velen zoveel als bloed verliezen. 19.25.3 Als Je de tijd kunt vergeten, proef Je iets van de eeuwigheid. Afgewogen tijd is berekening, dan mis je de vreugde van het overwachte. Als je de tijd meet, ben je niet gelukkig. Je leeft dan onverschillig, je wordt nooit warm in Je binnenste, Je hebt dan nooit zin om te zingen. Tijd hebben is iets fantastisch. Tijd voor een vriend of vriendin, voor je vader of moeder, voor een mens die ziek is of voor iemand die verstoten wordt, voor een bejaarde of gehandicapte. Tijd om na te denken, om zomaar eens niets te doen. Tijd om te bidden, om eens naar de kerk te gaan. Tijd om vrijwilligerswerk te doen in een vereniging of parochie. Toch denken mensen dikwijls dat ze jouw tijd moeten bezetten, zoals een vijand een land bezet. Je voelt Je dan niet meer vrij. Tijd en macht hangen nauw samen. Tijd hebben is bouwen aan een wereld, waarin de vogels nog zingen, de kinderen nog spelen, de bloemen nog bloeien. Gun Je de tW o. te leven, nu. stynm RABOBANK LEUNEN Aan de leden van de Coöp. Rabobank b.a. te Leunen Wij nodigen U uit tot het bijwonen van de 70e Algemene Vergadering van onze bank op maandag 22 juni 1987 om 20.30 uur in de zaal van het Gemeenschapshuis te Leunen. AGENDA (verkort) 1 Opening 2 Aanwijzing door de voorzitter van een secretaris en twee stemop- 3 Vaststellen van de notulen van de laatste Algemene Vergadering it Voorlopig vaststellen van de notulen van deze vergadering 5 Goedkeuring van het verslag 1986 6 Verkiezing van een lid van Bestuur 7 Verkiezing van een lid van Raad van Toezicht 8 Goedkeuring tot uitstel met 5 maanden van de vaststelling van de jaarrekening 1987 9 Mededelingen 10 Rondvraag 11 Sluiting.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 4