i 27-6 19.00 Ism v Johannes Swinkels 19.25.2 Ism v Gard Bomm (vanwege de buurt) Ism v Harrie Geurts (Schoor) maandd v Mathijs Geurts, echtgenote en overl kinderen maandd v Harrie Cornelissen AKOLYTHEN MISDIENAARS: i 19.00 Barry Willeros en Robert Holtackers 9.30 John vd Aker, Mark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heesen i t/m vr Barry Willems en Robert Holtackers Kunnen de akolythen en misdienaars mi) nu al op papier doorgeven wanneer zi) in de vakantie NIET kunnen komen dienen 7 Dan houden wij daar rekening mee HUWELIJKSAFK: Hans van der Kroon uit Overloon en Gerrie Peeters uit Venray 3e roep) Leon Kleuskens uit ïsselsteyn en Betty Claessens uit Venray (2e roep) Geert van Enkevort en José Vullings, beiden uit Venray (2e roep) Hans Kreyfelt uit ïsselsteyn en Wilma Swinkels uit onze parochie (1e roep) MEDEDELINGEN: In de eerste bank van de oude kerk hebben wi) plaatjes laten aanbrengen met de tekst GERESERVEERD. Deze bank willen wi) nl. vrijhouden voor mensen die niet zo gemakkelijk uit de banken kunnen komen wanneer zij te communie gaan. Bij afwezigheid van de pastoor kan men voor dringende gevallen kontakt opnemen met Pater Canisius Vastbinder Patersstraat 29 te Venray, telf 85855 HEBBEN WE NOG TIJD 7 Tijd hebben is loskomen uit je dagelijkse -tredmolen. Het i's Je uurwerk vergeten. Veel mensen worden onrechtvaardig, ongeduldig, kortaf» -als er tijd mee gemoeid is. "Alle uren zijn gelijk" zegt de uurwerk mens. Dat is waar, als Je tijd tot een getal maakt, maar een uur bij de tandarts duurt langer dan een uur bij iemand die Je liefhebt.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 3