OUDERENVERENIGING VEULEN Op woensdag 19 augustus zal het jaarlijkse uitstapje voor de Ouderen worden gehouden. He vertrekken dan 'smorgens om 8.15 uur. We gaan dan per bus naar Maastricht waar we dan om 10.00 uur de boot naar Luik nemen. Deze boottocht duurt 3 uur, op de boot koffietafel. Vanuit Luik een mooie trip door de Ardennen naar Vaals bij Drie landenpunt. Vervolgens de Mergellandroute naar Maastricht waar men dan de Servaaskerk en winkelcentrum enz. kan gaan bezoeken. Vandaar terug naar Veulen, waar een fijn diner klaar staat om 19.00 uur. Deelnemers dienen zich v66r 1 juli op te geven bij Fr. Fleurkens, Brugpas 9 telf. 87559 en voor 1 augustus betalen i Nlet-leden in volgorde van opgave en voor zover er nog plaats is. Géén francs en géén paspoort nodig De onkosten per persoon bedragen voor de leden 65,-- voor niet-leden 71,75 Diegenen die 'savonds aan het diner deelnemen, moeten dit bij de opgave vermelden. JEUGDCLUB VEULEN Donderdag (vanavond) is er weer club om 18.00 uur Groetjes, KPJ VEULEN A.a. vrijdagavond 19 Juni hebben we Bosspel.We vertrekken om half 8 bij de café. Willen degene die een auto hebben, deze meebrengen. A.s. zondag hebben we een Voetbaltoernooi in Sevenum. Willen degene die zich opgegeven hebben om kwart over 8 bij de café zijn en willen degene die een auto hebben deze weer meenemen. De Leiding. Het Bestuur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 17