KERKDIENSTEN VEULEN r Ger Hendriks en echtgenote r Louis Groetelaars,Tina Stroeken en zoon Theo Hgm 2e zeswekendienst v Martinus Janssen zo 21-6 10.00 Hoogmis met sacramentsprocessie Hgm als jgt v P Ewals, echtgenote en Maria Ewals- Holtackers Hgm v Grad Classens vanwege de buurt Wij beginnen de H.Mls in de kerk, na de voorbeden terkken wij naar het Rustaltaar. ma 22-6 8.00 Ism v overl fam Janssen-Fijten en uit dank di 23-6 8.00 lsm tot bijzondere intentie fam Jacobs wo 21-6 8.00 lsm tot bijzondere intentie G R 14.00 Hgm uit dankbaarheid bij 25-jarig huwelijk van Jan Reintjes en Lea v Eist do 25-6 8.00 lsm v Leo Heidens en echtgenote vr 26-6 8.00 lsm v Handrie Reintjes,Anna Lemmen en zn Wim za 27-6 19.00 Hgm v overl fam v Staveren-v Son Hgm v Marlie Weijs Hgm 3e zeswekendienst v Martinus Janssen AK0LÏTHENzo 21 juni, H en P Timmermans, H Cleven MISDIENAARS: Verstegen - Dings - Spreeuwenberg BASISSCHOOL VEULEN Aktie "Kinderen in Nood":Van de kerstaktie is het geld overgedragen aan Zuster Therasite (Mej Jet Janssen). Aan haar is gevraagd dit geld aan kinderen die aan haar zorg zijn toevertrouwd te besteden. Wij hopen binnenkort een bericht van haar te ontvangen hoe het geld besteed is. LVB VEULEN Deze donderdag 18 juni bij goed weer fietsen. Vertrek bij de kerk om 19.00 uur Dinsdag 23 juni excursie om 19.00 uur bij G.Reintjes,Lorbaan.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 16