5 JAAR STRATENVOETBALTOERNOOI 5 JAAR Onlangs zijn we gestart met de voorbereiding van bet Ie Lustrum-toer nooi dat gehouden zal worden op zondag 31 mei a.s. Uw atraatvertegenwoordiger is reeds benaderd en heeft ons de toe zegging gedaan om in uw straat of buurt te proberen een elftal binnen de lijnen te krijgen. Voor de straatvertegenwoordigers is er op dinsdag 5 mei a.s. een bijeenkomst gepland in de vergaderruimte van de kantine van S.V. Leunen. Aanvang 20.30 uur. De navolgende men: jen zijn aktlef in Leunen en Veulen: René Smedts telf 88163 voot Boodenstraat/Trynesstraat GerardHeldens telf 10141 Catharina/Van Megenstraat Ben Nelissen telf 89190 Vullingsstraat Gerrit Keijsers telf 80260 Vullanus Harry Janssen telf 11135 Sparolo Wiel Broers telf 86941 De Reintjeskoel Tonny Mertens telf 83723 SteegseHaan TheJ Swinkels Telf 82021 De Scheisteeg Bert Heiligers Telf 86887 De GussenWei Ton Smedts Telf 89315 Vioarieweg Eddy Hendrlx Telf 82053 Leunen-Oost Rien Theunissen Telf 84559 AlbiHorst Jos Josten Telf 82151 Het Overbroek Gerrit v Tilburg Telf 81925 VeulenseBreevenPas Peter Weijs Telf 83285 VeulenseHoubenweg Jeu Sonnemans Telf 83304 Brugpas TP l^nflP Dl vér se soorten Koolplanten. Sla, ijbergsla, I L_ l\UUf eikenbladsla, andijvie, knolselderij, bleekselderij, snijselderij, peterselie en zomerpreiplanten. Groentezaden, tuinkruidenzaden en bloemenzaden TEVENS TE KOOP: witlof, prei, uien, rode kool en aardappelen. M.Theunissen, Horsterweg 16, Leunen Telf. 84559

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 9