STICHTING GEMEENSCHAPSHUIS LEUNEH 19.18.5 Hierbij delen wij u mede dat vanaf 1 mei 1987 als BEHEERDER van het Gemeenschapshuis zijn aangesteld Dhr en Mevr. Klaassens-Verheijen, Loenerveld 12, Leunen. Voor het reserveren van een ruimte van het Gemeenschapshuis kunt u John en Jacqueline bereiken onder telefoonnummer: 10911 <5f 82916. Langs deze weg willen wtj tevens de fam. Martens-Flinsenberg bedanken voor de hulp welke zy ons gegeven hebben tijdens de periode dat er geen beheerder meer was. Tevens bedanken wij de familie Verheijen voor het vele. werk welke zij als beheerder verricht hebben. Bestuur Stichting Gemeenschapshuls Leunen. SJOEL-VERENIG ING "DE SCHUIVERS" SPORTCLUB VENRAY ATTENTIE SJOELNIEUWS 9 MEI A.S. OPEN SJOELTOERNOOI ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Invaliden Sportclub Venray, dat gehouden zal worden in het Gemeenschaps huis van Leunen voor ALLE thuissjoelers en sjoelverenigingen. Aanvang 11.00 i Allemaal van harte welkom Sjoelclub I.S,V.nDe Schuivers".

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 6