HARMONIE ST. CATHARINA Uitslag sollatenconcoura te Oostrum Jeugdafdeling DUO Suzanne van Daal Chantal van Dijck Petra Emonts Ingrid vd Aker Erna Peeter3 Peter Steeghs Miriam Heesen Chantal Janssen Siem temmens Bert Maas MEIBOOMPLANTEN 45i pnt. 2e prijs ?njs 47 pnt. 45 pnt. 44 pnt. 2e prijs prijs Ie prijs 2e prijs 2e prij 50J pnt. 46 pnt. 45 pnt Het was in het verleden een mooie traditie in onze vereniging om bij gelegenheid van 1 mei een serenade te brengen aan de voorzitter en aldaar een meiboom te planten. Op dit moment zitten we nog een korte tijd zonder voorzitter, hetgeen betekent dat we dit Jaar deze traditie nu niet kunnen voortzetten. Hoe het in de toekomst gaat gebeuren is ook nog niet bekend. Toch willen we dit jaar - het volgend jaar zien we dan wel verder - 1 mei niet onopgemerkt voorbij laten gaan. De gebruikelijke serenade zal worden gebracht aan de bewoners van Leunen-centrum. Hoe de route exact zal zijn weten we nog niet. Voor deze serenade biyven de Inwoners natuurlijk niet binnen zitten I 1 I maar staan "RIJEN DIK" langs de weg! De meiboom wordt ergens in Leunen neergezet. DUS: graag tot vrijdag 1 mei vanaf 20.00 uurl De leden verzamelen zich om 19.45 uur bij het Gemeenschapshuis. BROOD EN BANKET JAN VERHEIJEN OOSTRUM TEL. 85682 Zaterdag 2 mei: 6 witte broodjes NU VOOR 2,25 Appel-citroenvlaai NU VOOR ƒ10,35

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 5