EEN GELUKKIG MENS 19.18.3 brengt licht waar het donker is. Hö brengt leven waar het doods is. Hij koestert zijn eigen problemen niet, verwacht niet alles van anderen en neemt eigen verantwoordelijkheid. EEN GELUKKIG MENS weet, dat het geluk geen lot uit de loterij is, geen mooie vlinder, waar Je achteraan moet zitten. HU weet, dat het geluk is als een schaduw, die je volgt als Je er niet aan denkt, als een echo, die antwoordt op de gave van Jezelf. EEN GELUKKIG MENS heeft ervaren, dat het geluk uit zoveel delen bestaat, dat er altijd wel een deeltje tekort is, maar dit vergeet hij om te genieten van wat hU heeft. ALLEEN EEN GELUKKIG MENS KAN ANDEREN GELUKKIG MAKEN Phil Bosmans. DAMESKOOR LEUNEN Vrijdag 8 mei zingen we de H.Mis by gelegenheid van het 25-jarig huwelijk Franssen-Dietz om 11.00 uur. Dinsdag 12 mei zingen we de H.Mis bij gelegenheid van het 25-jarig huwelijk Reinders-vd Venne om 11.30 uur OUD PAPIER OUD PAPIER A.s. maandag 1 mei wordt er weer oud papier opgehaald in de kom van Leunen. Mensen buiten de kom kunnen het afleveren bij de Boerenbond tussen 6 uur en half 8 'savonds. Bij voorbaat dank I EERSTE WIJKVERENIGING LEUNEN OUD PAPIER OUD PAPIER

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 4