19.18.2 za 9-5 16.00 Hgm by gelegenheid van het 25-Jarig huwelijk van Herman Kramer en Mechtild Brounen 19.00 Ism v Johanna Weijs-Wijnen lam v overl ouders Koenen-Hendrix en overl familie neekd v Grad Bomm 1 weekd v Gerrlt Jennlskena (4) maandd v Mattyjs van Kempen en Johanna Lochtens gest Jrd v Antoon Peeters en Johanna Raymakers AKOLYTHENza 19.00 Twan WUlems en Fred Lit Jens Hgm zo 9.30 John vd Aker, Mark en Johan Hermans 11.00 Martin en Tonny Heesen ma t/m vr Twan Willems en Pred Litjens za 19.00 Mevr Weljs zo 11.00 Mej G Relntjes Leo van Dijck uit onze parochie en Jeanne Verbruggen uit Venray (2e roep) Op zaterdag 25 april 1987 overleed Grad Boram, Steegse- Peelweg 38 in de leeftijd van 81 jaar. Na een plechtige uitvaartdienst legden wij hem te rusten op ons kerkhof in Leunen op woensdag 29 april 1987. Het sacrament van het H.Vormsel zal worden toegediend aan de kinderen van groep 8 op zaterdag 23 mei a.s. om 19.00 uur in onze kerk door Mgr.Castermans Op Hemelvaartsdag 28 mei a.s. doen de kinderen van groep 4 hun eerste communie tijdens de H.Mis van 9.30 uur. Bij afwezigheid van de pastoor kan men voor dringende ge vallen kontakt opnemen met Pater Canislus Vastbinder, Patersstraat 29, Venray, telf 85855. EEN GELUKKIG MENS. HU leeft voor zichzelf in tevredenheid en vreugde en hij leeft voor mensen om zich heen in vrede en vriendschap. Een ongelukkig mens is een grote zorg, maar een gelukkig mens is een zegen. MISDIENAARS LECTOREN: HUWELIJKSAFK: OVERLEDEN: MEDEDELING:

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 3