DORPSAGENDA DAG DATA UUR AKTIVITEIT VERENIGING PLAATS za 2-5 zo 3-5 di 5-5 14.00 Kienen 16.00 Volksdansen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Harmonie gem huls gem huis gem huis WO 6-5 19.45 Sporten Dames gem huis do 7-5 14.30 PartUrepetitie Harmonie gem huis vr 8-5 13.45 Gym Bejaarden gem huis za 9-5 11.00 Sjoeltoernooi Invalidenbond gen huia 14.00 Opening Onderkomen Peuterspeelzaal, Scouting en Bejaardenbiljsrtclub zo 10-5 Moederdag ma 11-5 20.00 Vergadering Dorpsraad gem huis dl 12-5 14.00 Handwerken 16.00 Volksdansen 20.00 Repetitie Bejaarden Bejaarden Harmonie gem huis gem huls gem huis WO 13-5 19.45 Sporten Dames gem huis do 14-5 14.30 Partijrepetitie Harmonie gem huis vr 15-5 13.45 Gym Bejaarden gem huis za 16-5 Straatspelen E.W.L.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 19