19.18.15 Prins Gerrit III van het DARTELE VEULE ontving deze week vanuit Zaïre van Zuster Therasite onderstaande brief. Zijne Hoogheid Prins Gerrit III, Vorst Piet, Raad van Elf en alle Vullekes en Vullinnekea, Op 25 maart jl. werd ik verrast met de blijde boodschap dat er in het klooster van Tienray een flink bedrag voor mijn werk hier was overhandigd aan Overste Zr.Adelberta Reinhart. Eerst heb ik mezelf en de communiteit proficiat gewenst. Toch vooral ook aan U allen wil ik een welgemeend proficiat wensen. Dat U gezamenlijk dit bedrag bijeen gebracht hebt, vind ik wel een felicitatie waard. Ik vind het in één woord GEWELDIG I En dat juist voor de Vastenavond, wanneer iedereen zich wel iets extra's wil permitereh. Hoe de Vastenavondsdagen verder verlopen zijn, weet ik niet, maar dat moet ook geweldig mooi geweest zijn. God heeft de blijde gever lief en Hij za-1 dan ook wel voor een bUJ Vastenavondfeest gezorgd hebben. Ik, van mijn kant, zal in mijn gebed U allen gedenken. Wat het gekregen bedrag van 2.297 gulden en 33 cent betreft, daar kunt u van op aan dat het besteed wordt voor onze Zaïrese Zusters. Zij zullen ons werk in de toekomst voortzetten, maar daarvoor hebben ze eerst een degelijke religieuze vorming nodig. Met uw steun en hulp kunnen we dat voor hen mogelijk maken. Beste mensen, op z'n Veulens wil ik U allen "Bieëstig bedanke", ook namens alle zusters hier in Bamanya HARTELIJK DANK! Als leuke ervaring van deze bijdragen wil ik nog vertellen dat Zr. Salome, die terugkwam van haar verblijf in Tienray, hier 1t> Bamanya herhaald heeft wat er in het klooster gebeurde toen dè Plains met zijn gevolg de cheque gebracht heeft. Mij werd de plak "Ut Dartele Veule" omgehangen met een bijpassende speech tot groot plezier van de hele communiteit hierl Nu siert "Ut Dartele Veule" mijn kamer met een mooie herinnering aan uw aller 3x 11 viering. Mijn beste wensen voor U allen en met vriendelijke groeten,

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1987 | | pagina 16