Eindstand Straten Voetbal Toernooi 16.22.5 1 Heide 2 11 Veulenseweg/breevennenweg 2 Veulenseweg/Houbenweg 12 Overbroek 3 Catharinastraat 13 Leunen Oost 4 Heide 3 14 Gussenstraat 5 Boodenstr/Trynesstr 15 Vullingsstraat 6 Heide 1 16 Steegsepeel 2 7 Brugpas/Vlies 17 v Megenstraat 8 Vullanus 18 Steegsepee'l 1 9 Horsterweg/Albionstr 19 Reintjes/Nabben/Haanstraat 10 Sparolo PEUTERSPEELZAAL 'T UKKENEST Beste ouders, Hebt u een peuter in de leeftijd van 2 tot 4 Jaar, dan is het nu weer mogelijk hem/haar aan te melden voor onze Peuterspeelzaal 't Ukkenest. Met ingang van augustus zijn er nog enkele plaatsen vrij. U kunt uw peuter opgeven bij Mevr. Jacqueline Vogelzangs, Vullingsstraat 18. Tel. 86802 Zij is bereid u dan nadere inlichtingen te verstrekken. Met vriendelijke groeten, Namens het Bestuur van Peuterspeelzaal 't Ukkenest. BEJAARDENVERENIGING LEUNEN De animo voor onze busreis op woensdag 6 juni. is zo groot dat wij er een tweede bus bij moesten nemen. Nu zijn er nog enkele plaatsen beschikbaar. Onze leden zijn allemaal benaderd zodoende kunnen degene die geen lid zijn van de bond en die interesse hebben, zich opgeven om meë~€ë"gaan7"Vöör~nïêt-ïêdën is de prijs _50i-_per_persoon U moet~zïch~wiï"zS"snëï mogelijk opgeven bij H Ouwerkerk, Hor3terweg 12 Tel. 833l'1. Aan allen die meegaan: Denk eraan, we vertrekken om 8 uur vanaf het Kerkplein! Mooi weer en veel plezier Het Bestuur.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1984 | | pagina 6