K.P.J. LEUKEN Zoals jullie weten gaan v/e 6 oktober, naar de wijnfeesten in Duitsland. We vertrekken s morgens om 8 uur bij het gemeen schapshuis. Denk aan je paspoort 11 Zondag 7 oktober is er Open Dag in Leunen in het gemeenschaps huis. Natuurlijk doet de K.P.J. hier ook aan mee met een stand je. Wij vernachten jullie daar natuurlijk allemaal om een kijk je te komen nemen. Degenen die zich opgegeven hebben om mee te helpen horen nog nel hoe en wat. Donderdag 11 oktober houden we onze jaarlijkse feestavond in zaal Hartens om 20.00 uur. Op deze avond wordt ook de contributie geïnd. Deze bedraagt 20,— Woensdag 1? oktober a.s. wordt er een film gedraaid in de Selder- koel te Heide. De aanvang is: 20.00 uur. Zoals jullie neten mo gen we de titel niet bekend maken in een blad. Haar we kunnen jullie verzekeren dat het een erg goede film is. Natuurlijk mag je je vriehd of vriendin meenemen. VOORBEREIDINGSCOMITÉ OPEN DAG LEUNEN De route van de rondgang welke op 7 oktober wordt gevolgd is: St. Catharxnastra&t (vanaf Hendricx) - Steegse Peelraeg - Mr de Haanstraat - VVeth. Deintjess.traat - Past. Kusterstraat - Vul lingsstraat" - Boodenstraat - Trijnesstraat - Van tïegenstraat - St. Catharinastraat - Albionstraat - Brienshoekweg - Verkley- straat - Past. Strijkersstraat - Gemeenschapshuis. Tot zover het laatste berichtje van het voorbereidingscomité. Laten we er met z'n allen een gezellige dag van maken!!! Tot zondag U kunt t weer volop planten in uv; tuin met onze container- planten zoals: Heide Heesters Turf Coniferen Potgrond Rhododendrons Koemest Aralea's Graaroden Vaste planten etc. etc. Ook aanleg en onderhoud De Lifra Tuincultures Lorbaan 12a Veulen Tel. 84181

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 9