xrJS KOOP J Prei en bloemkool voor diepvries tevens aardappelen J. Hendrick-x Gverbroekseweg 12b FANFARE-DRUMBAND "ST. CATKARINA" - A.s. zondag 7 oktober opluisteren "Open Dag". Bijeenkomst om 11.^5 uur bij het Gemeenschapshuis. - A.s. zondag 7 oktober concert te Castenray. Bijeenkomst om 14.30 uur bij het Gemeenschapshuis. - Zondag 14 oktober concert in het gemeentehüip te Venray bij gelegenheid van de "Open Dagen". DRUMBAND OP CONCOURS A.s. zondag 7 Oktober gaat onze drumband deelnemen aan het bondsconcours te Lobith. De drumband zal uitkomen in de 2e Divisie» Supporters die de reis trillen meemaken per bus kun nen zich nog opgeven bij A.Claessens, Scheiweg 7» Leunen tel. 83103. De kosten bedragen 10,— per persoon» Vertrek 11,30 uur vanaf Gemeenschapshuis Leunen. MUZIEKFEESTEN LEUNEN De afgelopen weekend gehouden "Muziekfeesten" zijn wederom zeer geslaagd. Het bestuur van fanfare-drumband "St. Catharina" wil bij deze iedereen die op enigerlei wijze heeft medegewerkt asm het welslagen van dit evenement van harte bedanken. Een bij zonder woord van dank gaat uit naar de fa. van Gorp voor het beschikbaar stellen van de accomodatie en aan slagerij Verkoe- yen voor de meer dan voortreffelijke verzorging van de barbe cue. Bedankt allemaal. RIKKEN IN LEUNEN Kaartvrienden, nu de herfst en de winter voor de deur staat de klok is alweer een uur terug gezet en de lange winteravonden zijn aangebroken. Om U een avond te ontspannen pillen wij dan ook weer beginnen met onze jaarlijkse rikavondenen wel op Maandag 8 October. Wij hopen dat wij U daar een plezier mee doen en U kunt U vrienden er een gezellige kaartavond van maken en tevens steunt U onze vereniging in haar financiële positie waar wij U ook zeer dankbaar voor zijn. Wij hebben onze Kasteleins neer bereid gevonden om deze avon den vrij te houden om ons in de gelegenheid te stellen deze avonden te organiseren. De eerste rikavond zal dan plaatsvinden op Maandag 8 October a.s. en nel in Cafe Bar de Steeg aanvang 8 uur. Wij hopen op wen goede opkomst en voor U allen een gezellige rikavond.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 8