DORPSRAAD LEUNEN Hierbij nodigen wij U uit-voor de Dorpsraadsvergadering van maandag 8 oktober a.s. om 20.00 uur in de kleine zaal van het Gemeenschapshuis. Agenda; 1Opening 2» Eerste rondvraag 3. Notulen van 10 september 4. Ingekomen stukken en mededelingen 5. Verslag diverse afgevaardigden. 6. Nabeschouwing "Open Dag". 7. Laatste rondvraag 8. Sluiting BELANGRIJK: "DE ZANGERS VAN ST. FRANS TWINTIG JAAR" Dit leest overal in de dag- en weekbladen. Op 13 en 1*f Oct. a.s. is er een internationaal Kprenfestival. Diverse koren komen dan naar Ven- ray, en de leden hiervan moeten voor één nacht onderdak hebben, en wel van Zaterdag 13 Oct. op Zondag 14 oct. Er is gevraagd om de leden van het St. Vitus koor uit Hilversum in Leunen te mo gen onderbrengen. Dit koor zingt op Zaterdag avond 13 oct. in de avond-ais van 19.00 uur te Leunen. De jongens komen aan op Zaterdag 13 oct. omstreeks 11.30 v.ra. en vertrekken Zondag 1*t oct. omstreeks middag. Gaarne opgave voor één of meer jongens :ijï ïïï=|y§5®?§j.Albionstraat25_Tel._8l662. tiaar «ël-gaarne üiterlïjS'ÏÏöëni^ag'lö'öct. a.s INWONERS VAM LEUNEN.... GEEFT DE JONGENS ONDER DAK. ZONDAG 7 OKT. A.S. DISCO MATINEE AANVANG 2 UUR. BIJ Y.'IH EN NETTIE IN BAH "DE HERBERG"

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 10