11e jaargang nummer 33 Nieuwsblad De Ruuper 17 aug. 1979

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1979 | | pagina 1