Ben definitieve datum voor de verkiezingen zal in overleg met de vergadering worden gekozen. Het correspondentieadres van de Dorpsraad Leunen tot aan de verkiezingwn is: Mevr. E« van Bavel-van Nieuwenhoven, Albionstraat 9 te Leunen, tel: 2193 AKTIE ADOPTIEKIND "TERRE DES HOMMES" In een van de vorige uitgaven van de Ruuper hebben we D beloofd terug te komen op deze aktie. Dat doen we dan ook met erg veel plezier, want met elkaar hebben we tot nu toe een bedrag bijeen gebracht van 932,86. Dit is een geweldig resultaat. Op het moment dat een bedrag van 450,- bij elkaar was, is de aan vraag voor het adopteren van 1 kindje de deur uit gegaan. 0 weet waarschijnlijk dat er 2 manieren zijn voor het adopteren van een kindje uit de Derde Wereld via Terre des Hommes. De ene vorm is het anoniem adopteren, de andere vorm is het adopteren waarbij we de naam en de achtergronden van een kindje kennen. Voor deze laatste vorm is gekozen. Dit houdt echter wel in dat het even duurt voor deze gegevens bekend zijn. Zodra dit bektnd is zullen wij IJ uiteraard op de hoogte stellen. Nadat de aanvraag de deur uit was, kwam er nog steeds geld binnen. Wij overleggen nu nog of we met het overige geld een 2e kindje zullen adopteren of incidenteel Terre des Hommes op een andre manier zullen helpen. Om deze aktie nu en in de toekomst goed te laten verlopen is een werkgroepje samengesteld dat bestaat uit: Mevr. Weijs, Steegsepeelweg 16 tel; 2838 Dhr. H. Boveé, Meester de Haanstraat 8 tel: 3794 Mevr. van der Meer, Weth. Reintjestraat 31 tel: 5329. Dit laatste adres is tevens correspondentieadres. Als adviseur kunnen we rekenen op de Heer Janssen uit Venlo vertegenwoordiger van Terre des Hommes in Noord-Limburg. Mocht U iets willen weten over deze aktie dan kunt U terecht bij een van de 3 bovenstaande adressen. We willen hierbij alle mensen die zo spontaan hun bijdrage aan deze aktie hebben geleverd enorm danken. Ook willen we bedanken alle vrijwilligers die zich ingezet hebben voor het prachtige resultaat wat behaald is. Namens de werkgroep, Carla van der Meer

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 8