CARNAVALSVERENIGING "'T DARTELE VEÏÏLE" VEÏÏLH1 De leden van de Raad van Elf met bestuur gaan op 19-11 naar het openingsbal van de carnaval 1978, dat gaat gepaard met een sym- boly's cadeau dat die avond weer wordt verloot. Daar doen alle carnavalsverenigingen van de gemeente Venray aan mee. Dit bal vindt plaats in zaal Prinsenhof te Venray. Wij Rebben nog enkele vrijkaart jes voor dit bal, dus als mee wilt wees er dan als de kippen bij. Vertrek 20,30 uur precies bij Café Dirkat. L.V.B. EN K.P.J. VEULEN kienen kienen kienen kienen kienen Donderdag Zh nov. is er kienen om 8 uur in zaal Dirkx. Iedereen is hartelijk welkom, en er zijn leuke prijzen; vooral met het oog op St. Nicolaasü DONATEURSACTIE FANFARE-DRUMBAND "ST.CATHARINA" Binnenkort zullen de leden van fanfare-drumband "St.Catharina" bij U langs komen tijdens de jaarlijkse donateursactie. Door middel van deze aktie hopen wij onze minder rooskleurige financieels positie weer enigszins op peil te brengen. Daar het in stand houden van onze vereniging de laatste jaren nog al wat van onze financieën heeft gevergd, door o,a. vervanging van de uniformen, uitbreiding instrumentarium door een flinke ledenaanwas, op peil houden van het instrumentarium etc., is de bodem van de geldkist in zioht gekomen. Dit is mede veroorzaakt door de mindere opbrengsten van de oud- ijzeraktie, vanwege de slechte marktprijzen en het niet organiseren van een muziekfeest, vanwege concoursdeelname. Deze concoursdeel name, die resulteerde in een 1e prijs met promotie naar de ere- afdeling, kon worden verwezenlijkt mede dankzij Uw financiële steun. U kunt hier terecht trots op zijn. In het 57 jarig bestaan van de fanfare heeft zij nog nooit een dergelijk peil gehaald. Het is nu zaak om dit peil te handhaven en indien mogelijk nog te verbeteren. Daarvoor is natuurlijk weer veel geld nodig. Derhalve zouden wij we derom een beroep willen doen op de goedgeefsheid van de inwoners van Leunen, Veulen en Heide om ons ook deze keer niet in de kou te laten staan. Voor ean bedrag van 15»- bent ere-lid van onze vereniging, U kunt ook donateur worden, dat kost U 5»-, De ere-leden zullen binnenkort uitgenodigd worden voor onze jaar lijkse feestavond. Deze zal worden gehouden op vrijdag 16-12 in het Gem,huis te Leunen. Op deze avond zullen voor optreden het amuse mentsorkest "Aoes" en de U allen bekende humorist Gommans uit Reu ver. Wij danken U bij voorbaat voor Uw steun.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 6