DAMESKOOR; Zaterdag 19 nov. zingen we om 7 uur. Dinsdag 22 nov. om 8 uur repetitie. Vrijdag 25 nov. zingen we om 3 uur bij gelegenheid Huwelijk Camps-Ewals. JEUGDCOMMISSIE LEUNEN A.s. maandag 21 nov. 1977 om 8 uur, vergaderen we in het kleine zaaltje van het gemeenschapsbuis. AGENDA: 1, Opening 2. Verslag vorige vergadering 3. Ingekomen stukken en mededelingen k. Bestuursverkiezing in januari 5. Afvaardiging naar Dorpsraad 6. Verslag Dorpsraad en Stuurgroep 7. Rondvraag 8. Sluiting L.L.T.B. AFDELINGEN: LEUNEN-VEULEN-HEIDE Wij herinneren U nog eypn aan de extra korting die Wij op alle winkel-artikelen geven (t/m 25 nov. a.s,). Velen maakten hiervan reeds gebruik; onze voorraad is niet onbeperkt. Daarom,, wacht niet langer!! Alle artikelen zijn overzichtelijk uitgestald. Er is zeker ook wat voor U bij. DOE ZONDAG 20 NOVEMBER MEE AAN DE TWEEDE VLAKWATER CROSS TE VENRAY Aparte wedstrijden voor scholieren van 9 t/m 1*f jaar (starten in 6 afzonderlijke leeftijdsgroepen) en voor trimmers van 15 jaar en ouder. Het programma is: 10,30 uur: wedstrijden voor scholieren van 9 t/m 12.30 uur: wedstrijden voor KNAU-leden 15.30 uur: GROTE VOLKSTRIMLOOP voor IEDEREEN van 15 jaar en ouder. Inschrijfgeld: scholieren ƒ.1,50 p.p.} trimloop ƒ.3»P»P«« Inschrijf secretariaat, omkleden, start: Nabij jeugdgebouw "De holle boom" op de hoek Westsingel/Kempweg te Venray. Inschrijven: tot 5 minuten vóér de start. ELKE DEELNEMER ONTVANGT EEN HERINNERING AAN DEZE CROSS.

Dorpsblad Leunen-Veulen-Heide | 1977 | | pagina 3